Tumlehold

I Vægttab for Børn og Unge tilbyder vi et månedligt tumlehold for børn ml. 2-5 år og deres forældre.

Børn ml. 2-5 år og deres forældre som er tilknyttet Vægttab for Børn og Unge kan deltage på et tumlehold én gang om måneden.

På tumleholdet introducerer og afprøver vi forskellige bevægelseslege og aktiviteter, som forældrene efterfølgende kan lave sammen med børnene i deres eget hjem.

Indholdet bliver tilrettelagt af vores kost- og motionsvejledere med udgangspunkt i de tilmeldte børns alder, niveau og behov.

Tumleholdet foregår i et af Center for Børn og Unges Sundheds træningslokaler.