Familiesamtaler

Vægttab for Børn og Unge er et tilbud om familiesamtaler til børn og unge med svær overvægt i alderen 2-16 år og deres familier.

I familiesamtalerne taler familien og teamet om, hvad der skal til for, at barnet opnår en sundere vægt. Samtalerne tager afsæt i den enkelte families levevis og kan fx handle om, hvad familierne ønsker for barnet eller den unge, hvad familien tidligere har afprøvet og hvad der kan virke i familiens hverdag.  

I familiesamtalerne skal den ene eller begge af barnets forældre deltage. Familien møder ml. én og tre medarbejdere fra vores tværfaglige team. Teamet i Vægttab for Børn og Unge består af én læge, én sundhedsplejerske, tre sygeplejersker, tre psykologer og fire kost- og motionsvejledere. Alle har faglig viden om overvægt, og kan hjælpe med individuelle løsninger, der skaber forandringer.

Vi tilbyder ca. 8 samtaler af ml. 1-1½ times varighed med ca. 3 måneders interval. I løbet af de første to samtaler vil barnet eller den unge få foretaget en lægeundersøgelse. 

For at blive tilknyttet Vægttab for Børn og Unge skal barnet/den unge være ml. 2-16 år, have svær overvægt og enten bo eller gå i daginstitution/skole i Københavns Kommune. Se under fanen Henvisning, hvornår et barn/ung bliver anset for at have svær overvægt. 

 

Vægttab for Børn og Unge er en effektiv indsats. Læs mere om indsatsens effekter i den kvalitative evaluering og den kvantitative evaluering af indsatsen, eller læs mere om centrets metodiske tilgange i vores Konceptbeskrivelse.
Bemærk, at Center for Børn og Unges Sundhed tidligere hed BørneVægtsCentret, og at centrets indsatser er videreudviklet siden de tre udgivelser. Den overordnede ramme for indsatsen er uændret og de metodiske tilgange mv. danner fortsat grundlag for arbejdet i centret.