Center for Børn og Unges Sundhed har 4 gratis tilbud til børn og unge:

Vægttab for Børn og Unge er et tilbud om familiesamtaler m.m. til familier med børn og unge i alderen 2–16 år, som har svær overvægt.

Sundhedstjek er et tilbud om en samtale til unge i alderen 16–24 år om deres fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og trivsel.

Ung i Forandring er et tilbud om støttende samtaler til unge mellem 15– 30 år, som oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer.

Pitstop - næste stop uddannelse er et helhedsorienteret projekt mellem en række aktører, der sigter mod at hjælpe en gruppe udsatte unge i uddannelse. Center for Børn og Unges Sundhed tilbyder de unge ugentlige sundhedsfaglige samtaler.