Center for Børn og Unges Sundhed tilbyder 3 gratis tilbud til børn og unge, som ønsker et sundere liv og en bedre trivsel.  

Vægttab for Børn og Unge er et tilbud om familiesamtaler til familier med børn og unge i alderen 2 – 16 år med svær overvægt. Barnet eller den unge skal enten bo eller gå i daginstitution/skole i Københavns Kommune. I familiesamtalerne taler vi med udgangspunkt i familiens livssituation om, hvordan barnet eller den unge kan få en sundere vægt. Dertil kan barnet eller den unge få tilbud om bevægelses-/motionshold, madværksted eller ungecafé afhængig af den enkelte families behov og barnet eller den unges alder.

Sundhedstjek er et tilbud til unge i alderen 16 – 24 år, som er bosat eller går i skole i Københavns Kommune. Sundhedstjek er en samtale om fysisk, psykisk og seksuel sundhed og trivsel. Samtalen kan bl.a. handle om spise- og motionsvaner, kropsidealer, seksualitet, kønsidentitet eller bekymringer, stress og problemer ift. skole, venner, kærester og familie. 

Sundhedsvejledningen er et ugentligt tilbud til Hotel- og Restaurantskolens elever, hvor de kan få en eller flere samtaler om deres fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og trivsel. Samtalerne kan bl.a. handle om bekrymringer, stress og problemer ift. elevernes uddannelse og sociale liv. Samtalerne kan også handle om deres kost- og motionsvaner, forhold til egen krop og seksualitet mv.