Center for Børn og Unges Sundhed tilbyder gratis samtaler m.m. til børn og unge, som ønsker et sundere liv og en bedre trivsel.  

I centret har vi to forskellige tilbud:

Vægttab for Børn og Unge er et tilbud om familiesamtaler til familier med børn og unge i alderen 2 – 16 år med svær overvægt. Barnet eller den unge skal enten bo eller gå i daginstitution/skole i Københavns Kommune. I familiesamtalerne taler vi med udgangspunkt i familiens livssituation om, hvordan barnet eller den unge kan få en sundere vægt. Dertil kan barnet eller den unge få tilbud om bevægelses-/motionshold, madværksted eller ungecafé afhængig af den enkelte families behov og barnet eller den unges alder.

Sundhedstjek er et tilbud til unge i alderen 16 – 24 år, som er bosat eller går i skole i Københavns Kommune. Sundhedstjek er en samtale om fysisk, psykisk og seksuel sundhed og trivsel. Samtalen kan bl.a. handle om spise- og motionsvaner, kropsidealer, seksualitet, kønsidentitet eller bekymringer, stress og problemer ift. skole, venner, kærester og familie.